مشاهده خبر
عضویت درخانه ریاضیات به صورت آنلاین

به یاری خداسایت خانه ریاضیات ملکان توسط جناب آقای مهندس صادق نظری وباهمکاری جناب آقای مهندس سجادرحمانی  به صورت کاملا حرفه ای وقابل دسترسی باکیفیت عالی واندازه ایده آل درگوشی موبایل ودارای قابلیت های مختلف ازجمله ارسال ودریافت مقالات وپیام هابه صفحه شخصی وایمیل اعضاوثبت نام آنلاین وپرسش وپاسخ وعضویت درکارگروههاوبیان دیدگاههادرمورداخبارومطالب سایت وارتباط آنلاین بامدیرسایت ومدیرخانه ریاضیات و...طراحی وتکمیل گردیده وامکانات دیگری نیزبه سایت افزوده خواهدشدکه جادارداززحمات بی دریغ جناب آقای دکترمطلق صمیمانه تشکرنماییم که درکمترین زمان ممکن سایت راتحویل دادندوبه صورت افتخاری وبه عنوان یک خیربدون چشم داشت هزینه طراحی سایت راتقبل نمودند.
ازاعضای محترم خانه ریاضیات ملکان وهمچنین سایرشهروندان عزیزوعلاقمنددرخواست می کنیم عضویت خودرابه صورت آنلاین انجام دهندوعکس مدارک خویش رادرسایت قراردهندتابه صفحه شخصی خوددسترسی داشته باشندگفتنی است که مدارک ایشان فقط برای مدیرسایت قابل رویت ودسترسی است .بعدازثبت نام مدارک اعضاتوسط مدیرسایت تاییدشده واعضامی توانندازامکانات سایت وخانه ریاضیات ملکان بهره گیرند.

دیدگاه ها
در مورد این خبر دیدگاهی وجود ندارد.
اضافه کردن دیدگاه
برای اضافه کردن دیدگاه لطفا در وبسایت عضو شوید . اگر عضو وبسایت هستید لطفا به سیستم وارد شوید .
  عضویت در وبسایت  
ورود به وبسایت
  • تعداد کل بازدید ها   : 58464
  • تعداد بازدید های امروز   : 14
  • تعداد کاربرها   : 414