مشاهده خبر
برگزاری جلسه شورای علمی اجرایی خانه ریاضیات ملکان

جلسه شورای علمی اجرایی خانه ریاضیات ملکان ساعت 11صبح جمعه 11مهر93به منظوربررسی طرح های پیشنهادی جهت ارایه درجلسه خانه های ریاضیات که آبان ماه سال جاری دربابل برگزارخواهدشدتشکیل می گردد

دیدگاه ها
در مورد این خبر دیدگاهی وجود ندارد.
اضافه کردن دیدگاه
برای اضافه کردن دیدگاه لطفا در وبسایت عضو شوید . اگر عضو وبسایت هستید لطفا به سیستم وارد شوید .
  عضویت در وبسایت  
ورود به وبسایت
  • تعداد کل بازدید ها   : 58464
  • تعداد بازدید های امروز   : 14
  • تعداد کاربرها   : 414