مشاهده خبر
ادامه برگزاری دوره مربیگری اوریگامی
عکس خبر

دوره مربیگری اوریگامی که از اوایل شهریورماه 93روزهای جمعه درخانه ریاضیات ملکان برگزارمی شودبه مناسبت بازگشایی مدارس  وفصل برداشت انگوردوهفته تعطیل گردیدادامه کلاس هاازروزجمعه 11مهردرمحل خانه ریاضیات برگزارخواهدشدمدرس این دوره جناب آقای محمدشریف زمینی نماینده انجمن اوریگامی ایران بوده وازتبریزجهت برگزاری این دوره روزهای جمعه ساعت 10الی 14هرهفته برگزارمی شوددرضمن 19شهریور93نیزنمایشگاهی ازکارهای زیبای ایشان وهنرآموزان ملکانی درتالارفرهنگ وارشاداسلامی ملکان برگزارومورداستقبال مسولین وبازدیدکنندگان محترم واقع گردید.

دیدگاه ها
در مورد این خبر دیدگاهی وجود ندارد.
اضافه کردن دیدگاه
برای اضافه کردن دیدگاه لطفا در وبسایت عضو شوید . اگر عضو وبسایت هستید لطفا به سیستم وارد شوید .
  عضویت در وبسایت  
ورود به وبسایت
  • تعداد کل بازدید ها   : 57992
  • تعداد بازدید های امروز   : 15
  • تعداد کاربرها   : 414