مشاهده خبر
برگزاری اولین جلسه اعضای کمیته علمی هفدهمین کنفرانس آموزش ریاضی ایران

 اولین جلسه کمیته علمی هفدهمین کنفرانس آموزش ریاضی ایران طبق چارت آیین نامه کنفرانس  سه شنبه 11دی ماه 97 ساعت 3 بعد از ظهر  در دانشکده ریاضی   دانشکاه تبریز  تشکیل شد در این جلسه ضمن معرفی افراد حاضر  به جمع ، دبیر کمیته علمی جناب آقای  دکتر موسی عبادی با اکثریت. آرا. انتخاب گردید. سپس نامبرده آقای رزمی  را بعنوان قایم مقام به جمع معرفی نمودند  و ایشان نیز توسط اعضای محترم کمیته علمی  بعنوان قایم مقام کمیته علمی انتخاب  شدند. در ادامه روی تک تک بندهای محور فراخوان مقالات ، که باتوجه به  نظرات صاحب نظران و اساتید متخصص در زمینه آموزش ریاضی تدوین شده بود بحث وتبادل نظر صورت گرفت و کلیات بندهای محورها ی فراخوان مقالات مصوب وجزییات ونگارش صحیح آن  به گروه تخصصی تعیین شده، واگذار گردید که هرچه سریعتر آماده  شده و جهت اقدامات بعدی به کمیته علمی اعلام گردد.
  جزییات گزارش تکمیلی توسط مسولین ذیربط ارایه می گردد .

دیدگاه ها
در مورد این خبر دیدگاهی وجود ندارد.
اضافه کردن دیدگاه
برای اضافه کردن دیدگاه لطفا در وبسایت عضو شوید . اگر عضو وبسایت هستید لطفا به سیستم وارد شوید .
  عضویت در وبسایت  
ورود به وبسایت
  • تعداد کل بازدید ها   : 57992
  • تعداد بازدید های امروز   : 15
  • تعداد کاربرها   : 414