مشاهده خبر
برگزاری اولین جلسه ستاد برگزاری هفدهمین کنفرانس آموزش ریاضی ایران

اولین جلسه ستاد برگزاری هفدهمین کنفرانس آموزش ریاضی ایران باحضور افراد ذیل  در دفتر جناب آقای دکتر اکرمی  معا ونت  محترم آموزش متوسطه ا داره کل آموزش پرورش  استان آذر بایجان شرقی در تبریز و قایم مقام ستاد بر گزاری  راس ساعت نه صبح روز یکشنبه مورخه ششم ابانماه باتلاوتی چند   آیه ازکلام الله قران مجید شروع شد وآقایان دکترا کرمی و دکتر عبادی ‌و دکتر پاشایی مدیر خانه ریاضیات ملکان و اقای خانپور نایب رییس اتحادیه و دکتر مهما ندوست معاونت.  محترم  دانشگاه پردیس فرهنگیان استان و جناب آقای اصغری معاونت محترم پشتیبانی ومالی اداره کل وسرکارخانم حقایی معاونت محتر م آموزش ابتدایی اداره کل و اقایان  رزمی از اتحادیه و شفعیی وجوادی از انجمن معلمان ریاضی استان. و  آقای صباغی سرگروه اموزش ریاضی استان.  وجناب آقای مهدی علامی رییس محترم اداره تکنو لوژی گروه های آموزشی اداره کل و دیگر اساتید  استان طبق چارت آیین نامه کنفرانس تشکیل شده.   و در این جلسه. ضمن اظهار نظر کلی در مورد محاسن وچالش های آموزش ریاضی کشور واستان وتاثیر بر گزاری کنفرانسها  وتبادل نظر و. ضمن بیان پیشنهادات در مورد کلیات  چگونگی بر گزاری کنفرانسهای آموزش ریاضی در استانهای مختلف  بحث ها وگفت شنودی جالبی صورت گرفت    ونهایتا دکتر پاشایی مدیر کل محترم رابعنوان رییس ستاد برگزاری  کنفرانس و دکتر اکر می را به عنوان. قایم مقام ستاد  و  جناب آقای اصغری. به عنوان رییس محتر م کمیته اجرایی کنفرانس و   دکتر پاشایی بعنوان دبیر همایش. و هما هنگ کننده کمیته علمی با ستاد و همچنین دکتر عبادی عضو هیات علمی دانشگاه فرهنگیان آقای رزمی را قایم مقام ایشان فعلا جهت پیگیری کارهای  کمیته علمی کنفرانس تادر اولین جلسه کمیته علمی کنفرانس با نظر نهایی اعضای  محترم کمیته علمی کنفرانس قطعی گرددند وهچنین محل دبیرخانه را مشخص ومصوب  نمودند واز طرف  دکتر اکرمی ماموریت گرفتند تا با هم فکری انجمن معلمان ریاضی استان وخانه ریاضیات ملکان وسر.گرو ههای  آموزش ریاضی استان واتحادیه وطبق چارت آیین نامه کنفرانس ها. اعضای محترم کمیته علمی را مشخص. ود ر اسرع وقت اولین جلسه. کمیته علمی کنفرانس گذاشته شود  تا فراخوان مقالات  مشخص گردد وَضمنا بنا به پیشنهاد دکتر  پاشایی ملکان سایت  خانه ریاضیات شان که از قابلییت  های خوبی برخوردار هست صددر صد رایکان در اختیار کنفرانس هفدهم قرار بگیرد واز سایت اتحادیه که سایت کنفرانس های آمو ز ش. ایران معروف است  نیز در کنار ان استفا د ه بهینه در اطلاع رسانی ک‌شوری صورت گیرد  وضمنا مصوب گردید ه که اعضای محترم کمیته حتی المقدور طبق چارت آیین نامه کنفرانس  از. اساتید ودبیران متوسطه اول ودوم و  اموزگاران و اساتید دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه های استان  مربوطه واستانهامجاور  دعوت به عمل اید. تا در کاهش هزینه ها و رشد  تعالی وترویج ریاضی همکاران استان میزبان تاثیر گزار  باشد. وضمنا یاداوری مکر ر شده تمام گزارشات و مصوبات وعکس های مربوطه توسط روابط عمومی اداره کل در سایت های دیربط استان ودیگر استانها اطلاع رسانی شودو. گزارش کامل تر بعدا توسط مسولین ذیربط استان ارسال واطلاع رسانی خواهدشد. عکس مربوطه  تقدیم میگردد.


دیدگاه ها
در مورد این خبر دیدگاهی وجود ندارد.
اضافه کردن دیدگاه
برای اضافه کردن دیدگاه لطفا در وبسایت عضو شوید . اگر عضو وبسایت هستید لطفا به سیستم وارد شوید .
  عضویت در وبسایت  
ورود به وبسایت
  • تعداد کل بازدید ها   : 57992
  • تعداد بازدید های امروز   : 15
  • تعداد کاربرها   : 414