مشاهده خبر
اعضای کمیته علمی چهارمین همایش چالش ها و راهکارها در تدریس ریاضیات ابتدایی و متوسطه

1. دکتر اسماعیل بابلیان -استاد دانشگاه خوارزمی 

2 .  دکتر ابراهیم ریحانی-دانشیار دانشگاه شهید رجایی 

3. دکتر فرهاد سراجی. دانشیار دانشکاه بوعلی 

4. دکتر ابولفضل بختیاری- استاد یار سازمان پژوهش و برنامه درسی 

5. دکتر صرفناز باقری - سرپرست پردیس فاطمه الزهرا س دانشگاه فرهنگیان تبریز

  6. دکتر زهره کرمی-سرپرست پردیس شهید باهنر دانشگاه فرهنگیان همدان 

 7.دکتر بهمرام-دانشگاه تبریز   8. دکتر عبادیان-استاد دانشگاه پیام نور 

9. دکتر اصغری- استادیار دانشگاه آزاد تهران مرکز   

10. دکتر لنگری-استاد یار داشگاه فرهنگیان استان خراسان شمالی

11. دکتر صمد شعبانی- دانشگاه فرهنگیان تهران 

12. دکتر حسینی - استادیار دانشگاه فرهنگیان 

13. دکتر رسول اسکندری-استادیار دانشگاه فرهنگیان کرمان

14. دکتر خرد پژوه- شورای خانه های ریاضیات ایران

دیدگاه ها
در مورد این خبر دیدگاهی وجود ندارد.
اضافه کردن دیدگاه
برای اضافه کردن دیدگاه لطفا در وبسایت عضو شوید . اگر عضو وبسایت هستید لطفا به سیستم وارد شوید .
  عضویت در وبسایت  
ورود به وبسایت
  • تعداد کل بازدید ها   : 52457
  • تعداد بازدید های امروز   : 22
  • تعداد کاربرها   : 389